fbpx

> Startup ve Scaleup’lar için Yatırımcı Hizmetleri

Startup ve Scaleup’lar için Yatırımcı Hizmetleri

Tohum, A Serisi veya B Serisi finansman yoluyla yatırım almayı hedefleyen girişimlerin, finansallarını ve bu finansallarla uyumlu operasyonel verilerini yatırımcıların incelemesine hazır tutmaları gerekmektedir. Herhangi bir finansman sürecinin bir parçası olarak, yatırımcılar herhangi bir girişimi finanse etmeden önce şirketin geçmiş mali tablolarını, temel performans ölçütlerini ve mali tahminlerini gözden geçireceklerdir. Muhasebe ve defter tutma sisteminizi doğru kurmak, yatırımcıya hazır finansallar yaratmanın temelidir.

Yatırımcı Metrikleri

Yatırımcılar, şirketinizin büyümesini ve ivmesini belirlemek için bir müşteri edinme maliyetleri (CAC), bir müşterinin beklenen yaşam boyu değeri (LTV) ve daha da önemlisi aylık yinelenen gelir eğilimleriniz (MRR/ARR) gibi belirli metriklere bakar. İşletmeniz için temel metrikleri tanımlamak ve takip etmek için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Bölüm Hesap Planı

Varsayılan gider kategorisi hesap planının aksine, işletme giderlerini departman bazında belirlemenize ve izlemenize yardımcı olacağız. Bu, yönetimin her departmanın etkinliğini karşılaştırmasına ve gelecekteki iş kararları için kritik bilgiler sağlamasına yardımcı olacaktır.


Tahakkuk Esaslı Muhasebe

Finaas, işinizde ertelenmiş gelirleri ve giderleri izlemek için muhasebe sisteminizi kuracaktır. Bu takip yöntemi, mal veya hizmet edinim koşulları yerine getirildiğinde bir işlemi kaydetmenizi sağlar. Bu tip gelir ve gider kayıtları, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine (IFRS ve USGAAP) uygundur ve yatırımcıya hazır finansallar için bir zorunluluktur.

GAAP ve Karmaşık Muhasebe


Muhasebe ihtiyaçlarınız genel muhasebeden daha karmaşıksa, kontrolör veya CFO düzeyinde destek sağlayabiliriz. Ekibimiz, IFRS ve yönetim raporlama gereksinimlerinin yanı sıra dahili veya dış kaynaklı muhasebe personelinin denetimi, gelir kayıtları, ertelenmiş gelir, hisse senedi opsiyonu, gider hesaplamaları ve daha pek çok konuda yardımcı olur. Pahalı bir tam zamanlı kontrolör veya CFO kiralamanıza gerek yok. Ekibimiz ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir.

Nakit Akışı Yönetimi ve Tahmini


Hızlı büyüyen bir teknoloji şirketi olarak şirketinizin nakit yönetimi söz konusu olduğunda hata yapma lüksü olmadığını biliyoruz. Mevcut ve gelecekteki nakit pozisyonunuzu bilmeniz, sağlam iş kararları vermek için gereken kritik bilgileri size sağlayacaktır. Finaas, entegre bir nakit akışı raporu ve tahmini oluşturur. Böylece haftalık veya aylık olarak tahmini nakit bakiyenizin ne olduğunu bilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Mali Tablolar

Finaas, kurumlar vergisi beyannameleri ve mali tablolar için birden fazla çözüm sunar. İlk olarak, çeyrek dönemler ve yıl sonu mali tablolarını ve kurumlar vergisi beyannamenizi vermeniz için gereken diğer bilgileri sağlamak üzere harici muhasebeciniz/mali müşaviriniz ile birlikte çalışabiliriz.


Halihazırda bir hizmet sağlayıcınız yoksa, Finaas partnerlerından biri ile sizi buluşturup geçiş sürecinde destek vereceğiz. Muhasebeciniz/mali müşaviriniz ile birlikte çalışıp en uygun vergi planlaması önerilerini sizlere sunacağız.

Hızla büyümek ve şirket değerinizi artırmak mı istiyorsunuz?